Укр   Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати
Юридичний словник

А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Ю ЯВизначення юридичних термінів на літеру О

Об'єднана енергетична система України - це сукупність електростанцій, електричних і...
Об'єднання - це об'єднання юридичних та фізичних осіб, у тому...
Об'єднання власників квартир - це юридична особа, яка створюється та діє...
Об'єднання громадян - це добровільне громадське формування, створене на...
Об'єднання сільськогосподарських кооперативів - це формування, засноване кооперативами на засадах...
Об'єкт електроенергетики - це електрична станція , електрична підстанція,...
Об'єкт незавершеного будівництва - це об'єкт будівництва, на який видано дозвіл на...
Об'єкт оподаткування - це майно, товари, дохід (прибуток) або його...
Об'єкт оподаткування для нафти та нафтопродуктів - це фактичні обсяги, що транспортуються територією...
Об'єкт оподаткування для оптового постачальника електричної енергії - це вартість відпущеної електричної енергії без...
Об'єкт оподаткування для природного газу та аміаку - це сума добутків відстаней відповідних маршрутів...
Об'єкт оподаткування для юридичних осіб - це вартість відпущеної електричної енергії, що...
Об'єкт оподаткування збором - це вартість природного газу в обсязі, відпущеному...
Об'єкт оподаткування платою за користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин - це обсяг підземного простору (ділянки) надр
Об'єкт оподаткування податком для сільськогосподарських товаровиробників - це площа сільськогосподарських угідь (ріллі,...
Об'єкт оподаткування рентною платою - це обсяг видобутої вуглеводневої сировини у...
Об'єкт підвищеної небезпеки - це об'єкт, на якому використовуються,...
Об'єкт реконструкції застарілого житлового фонду - це квартал застарілого житлового фонду
Об'єкт, на який видається документ дозвільного характеру - це природні ресурси, земельна ділянка, ґрунтовий...
Об'єкти авторського права - це Твори без виконання будь-яких формальностей...
Об'єкти архітектурної діяльності - це будинки і споруди житлово-цивільного,...
Об'єкти дорожнього сервісу - це спеціально облаштовані місця для зупинки...
Об'єкти житлової нерухомості - це будівлі, віднесені відповідно до законодавства...
Об'єкти оподаткування - це земельні ділянки, які перебувають у власності...
Об'єкти поводження з відходами - це місця чи об'єкти, що використовуються для...
Об'єкти промислу - це водні біоресурси певного виду та біологічного...
Об'єкти санітарних заходів - це харчові продукти, включаючи харчові продукти...
Об'єкти у сфері теплопостачання - це теплогенеруючі станції чи установки, теплові...
Об'єкти цивільних прав - це  речі, у тому числі гроші та цінні папери, інше...
Об'єктом оподаткування від діяльності страховика - це прибуток від провадження його діяльності.
Об'єктом оподаткування плати за користування надрами для видобування корисних копалин - це обсяг видобутої у податковому (звітному)...
Об'єктом оподаткування податком на прибуток підприємств - це прибуток інвестора, який визначається виходячи...
Об’єкт підвищеної небезпеки - це об’єкт, який згідно із законом вважається...
Обґрунтоване рішення - це рішення, ухвалене судом на підставі повно і...
Обіг - це переміщення або зберігання та будь-які дії,...
Обіг наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів - це види діяльності з: культивування рослин,...
Обіг продукції сексуального характеру - це виготовлення , зберігання, реклама,...
Обіг цінних паперів - це вчинення правочинів, пов'язаних з переходом...
Обладнання та інвентар - це устаткування, машини, кухонні приладдя, кухонна...
Обласний бюджет - це план утворення і використання фінансових...
Облікова політика - це сукупність принципів, методів і процедур, що...
Облікова ставка Національного банку України - це один із монетарних інструментів, за допомогою...
Обман покупців та замовників - це Умисне обмірювання, обважування, обраховування...
Обмеження волі - це тримання особи в кримінально-виконавчих...
Обмеження життєдіяльності - це повна або часткова втрата особою внаслідок...
Обмежувальна ділова практика - це здійснення індивідуальних або колективних...
Обов'язкова умова для здійснення повернення сум грошового зобов'язання - це подання платником податків заяви про таке...
Обов'язковий викуп акцій - це обов'язкове придбання за плату та на вимогу...
Обов'язкові параметри безпечності - це науково обґрунтовані та затверджені у...
Обов'язкові реквізити - це інформація, яку повинна містити форма...
Обов'язковою умовою надання державної (місцевої) гарантії - це укладення договору між Міністерством фінансів...
Оборонне планування - це складова частина системи стратегічного...
Оборонний бюджет - це видатки, передбачені в Державному бюджеті...
Оборотний залишок бюджетних коштів - це частина залишку коштів загального фонду...
Оборотний рейс - це рух автобуса від початкової до кінцевої зупинки...
Обробка персональних даних - це будь-яка дія або сукупність дій, здійснених...
Оброблення відходів - це здійснення будь-яких технологічних операцій,...
Обслуговування державного (місцевого) боргу - це операції щодо здійснення плати за користування...
Обслуговуючий кооператив - це кооператив, який утворюється шляхом об'єднання...
Обставини непереборної сили - це обставини, що виникли внаслідок прийняття...
Обстеження зразків продукції - це візуальний огляд зразків продукції з метою...
Обсяг вантажу - це обсяг за договором між перевізником та...
Обсяг видобутих корисних копалин (мінеральної сировини) - це обсяг товарної продукції гірничодобувного...
Обсяг видобутої вуглеводневої сировини - це обсяги нафти, природного газу (у тому числі...
Обтяження - це заборона розпоряджатися та/або користуватися...
Обтяжувач - це уповноважений орган при публічному обтяженні;...
Обхід закону - це застосування до правовідносин з іноземним...
Оголошення про проведення процедури закупівлі - це оголошення про проведення відкритих торгів,...
Оголошення про результати процедури закупівлі - це оголошення про результати проведення торгів,...
Одержувач бюджетних коштів - це суб'єкт господарювання, громадська чи інша...
Одиниця виміру бази оподаткування - це конкретна вартісна, фізична або інша...
Одиниця вимірювання - це фізична величина певного розміру, прийнята для...
Одиниця площі оподатковуваної земельної ділянки за межами населеного пункту - це 1 (один) гектар (га); 
Одиниця площі оподатковуваної земельної ділянки у межах населеного пункту - це 1 (один) метр квадратний (кв. метр)
Одиниця упаковки - це будь-яка упаковка, включаючи обгортку,...
Одинична ліцензія - це видається лише одному ліцензіату і виключає...
Одинока особа - це особа, яка не має працездатних родичів,...
Одна річ (складна річ) - це кілька речей утворюють єдине ціле, що дає змогу...
Одноразова пенсійна виплата - це пенсійна виплата, що здійснюється одноразово у...
Однорідні (подібні) товари (роботи, послуги) - це товари (роботи, послуги), що не є ідентичними,...
Односторонній договір - це якщо одна сторона бере на себе обов'язок перед...
Односторонній правочин - це дія однієї сторони, яка може бути представлена...
Окреме гральне місце - це гральний автомат, гральний/більярдний стіл,...
Олімпійський спорт - це напрям спорту, пов'язаний з організацією та...
Оперативно-рятувальна служба цивільного захисту - це спеціальне невійськове об’єднання...
Оператор багатоканальної телемережі - це суб'єкт господарювання , який здійснює...
Оператор потужностей - це виробник, який здійснює передбачені цим Законом...
Оператор телекомунікацій - це суб'єкт господарювання, який має право на...
Оператор телекомунікацій з істотною ринковою перевагою на ринку послуг пропуску трафіка - це оператор телекомунікацій, частка валового...
Операції з металобрухтом - це заготівля, переробка, металургійна переробка...
Операції поводження з відходами - це збирання, перевезення, зберігання, оброблення ,...
Операційний (банківський) день - це частина робочого дня, протягом якої приймаються...
Операційний день - це частина робочого дня банку або іншої установи -...
Операційний час - це частина операційного дня банку або іншої...
Операція з давальницькою сировиною - це операція з переробки (обробки, збагачення чи...
Операція РЕПО - це операція купівлі (продажу) цінних паперів із...
Опіка - це встановлюється над малолітніми особами, які є...
Опікун або піклувальник - це фізична особа з повною цивільною дієздатністю
Оплатне вилучення предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об'єктом адміністративного правопорушення - це примусове вилучення за рішенням суду і наступна...
Оповіщення - це доведення сигналів і повідомлень органів...
Оподатковуваний доход - це сукупний чистий дохід, тобто різниця між...
Оподаткування - це оподаткування рентною платою за транзитне...
Оприлюднення - це розповсюджене в рекламі, технічній...
Оприлюднення твору - це здійснена за згодою автора чи іншого суб'єкта...
Оптова торгівля цукром - це діяльність з придбання та продажу цукру для...
Оптове постачання електричної енергії - це купівля електричної енергії, формування її...
Оптовий ринок електричної енергії України - це ринок, що створюється суб'єктами господарської...
Опублікування твору, фонограми, відеограми - це випуск в обіг за згодою автора чи іншого...
Опціон - це цивільно-правовий договір, згідно з яким одна...
Орган державного ринкового нагляду - це центральний орган виконавчої влади, який...
Орган державної податкової служби - це Контролюючий орган щодо податків, які...
Орган з оцінки відповідності - це орган, який надає послуги з оцінки відповідності
Орган ліцензування - це орган виконавчої влади, визначений Кабінетом...
Орган стягнення - це державний орган, уповноважений здійснювати...
Орган управління - це орган, призначений для управління...
Орган управління державною службою в державних органах та їх апараті - це спеціально уповноважений центральний орган...
Орган, що призначає - це орган, визначений або уповноважений Кабінетом...
Органи адміністративно-господарського управління та контролю - це суб'єкти господарювання, об'єднання, інші особи...
Органи Антимонопольного комітету України - це Антимонопольний комітет України, постійно діючі...
Органи влади - це міністерства та інші центральні органи...
Органи самоорганізації населення - це представницькі органи, що створюються частиною...
Органи стягнення - це виключно органи державної податкової служби,...
Органи управління товариством - це загальні збори його учасників і виконавчий...
Органи, що контролюють справляння надходжень бюджету - це органи державної влади, а також органи...
Організатор злочину - це особа, яка організувала вчинення злочину...
Організатор фізкультурно-оздоровчих або спортивних заходів - це юридична або фізична особа , яка ініціювала та...
Організації - це підприємства, установи, організації, органи...
Організації профспілки - це організаційні ланки профспілки, визначені...
Організаційно оформлений позабіржовий ринок - це організація, що об'єднує торговців цінними...
Організація ефірного мовлення - це телерадіоорганізація, що здійснює публічне...
Організація кабельного мовлення - це телерадіоорганізація, що здійснює публічне...
Організація колективного управління - це організація, що управляє на колективній основі...
Організація мовлення - це організація ефірного мовлення чи організація...
Організований аграрний ринок - це сукупність правовідносин, пов'язаних з...
Оренда - це засноване на договорі строкове платне...
Оренда житла з викупом - це одна сторона - підприємство-орендодавець...
Орендна плата за земельні ділянки державної і комунальної власності - це обов'язковий платіж, який орендар вносить...
Орендні платежі за договором оренди житла з викупом - це періодичні платежі, які особа-орендар сплачує...
Освітній рівень вищої освіти - це характеристика вищої освіти за ознаками ступеня...
Освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти - це характеристика вищої освіти за ознаками ступеня...
Освітня діяльність - це діяльність, пов'язана з наданням послуг для...
Оскарження рішень контролюючих органів - це оскарження платником податку податкового...
Основа цивільного законодавства - це Конституція України
Основна діяльність - це діяльність неприбуткових організацій, яка...
Основне завданням представника органу державної податкової служби на акцизних складах - це здійснення постійного безпосереднього контролю...
Основне зобов'язання - це зобов'язання боржника за договорами позики,...
Основне паливо - це паливо, що забезпечує роботоздатність...
Основниі покарання - це громадські роботи, виправні роботи, службові...
Основний акт цивільного законодавства України - це Цивільний кодекс України
Основні засоби - це матеріальні активи, у тому числі запаси...
Основні напрями державної політики у сфері державної служби - це основні цілі, завдання та принципи...
Основні показники оборонного планування - це вихідні дані для оборонного планування, які...
Особа - це будь-яка із зазначених нижче осіб: суб'єкт...
Особа без громадянства - це особа, яку жодна держава відповідно до свого...
Особа є невинуватою - це якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від...
Особа, хвора на наркоманію - це особа, яка страждає на психічний розлад, що...
Особа, яка не є податковим агентом - це нерезидент або фізична особа, яка не має...
Особа, яка не має права на пенсію - це особа, яка досягла віку 63 років та не має...
Особа, яка не підлягає адміністративній відповідальності - це Особа, яка діяла в стані крайньої необхідності,...
Особа, яка постраждала від торгівлі людьми - це будь-яка фізична особа, яка стала об'єктом...
Особа, яка потребує додаткового захисту - це особа, яка не є біженцем відповідно до...
Особи - це юридичні та фізичні особи
Особи із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування - це особи віком від 18 до 23 років, у яких у віці...
Особи які вчинили умисне незаконне розголошення, передача або надання доступу до інсайдерської інформації - це посадові особи емітента, у тому числі ті, які...
Особи, що діють спільно - це фізичні та/або юридичні особи, які діють на...
Особи, які беруть участь у справі - це сторони, треті особи, представники сторін та...
Особи, які потребують тимчасового захисту - це іноземці та особи без громадянства, які...
Особисті немайнові блага - це здоров'я, життя; честь, гідність і ділова...
Особливі складові програмно-цільового методу у бюджетному процесі - це бюджетні програми, відповідальні виконавці...
Особливо важливі об'єкти електроенергетики - це об'єкти, які забезпечують стале функціонування...
Особливо тяжкий злочин - це злочин, за який передбачене покарання у виді...
Особливо цінні та унікальні природні лікувальні ресурси - це ресурси, які рідко зустрічаються на території...
Останній день строку, який має закінчитися з настанням певної події - це день, що передує дню вказаної події. 
Осудна особа - це особа, яка під час вчинення злочину могла...
Отримувач - це особа, на рахунок якої зараховується сума...
Отримувачі гуманітарної допомоги - це такі юридичні особи, яких зареєстровано в...
Офісне приміщення - це будь-яке приміщення , в якому знаходиться...
Офіційне видання Національного банку України - це спеціальне друковане видання, визначене...
Офіційний валютний курс - це курс валюти, офіційно встановлений Національним...
Офіційний валютний курс (валютний курс) - це у значенні, наведеному в Законі України "Про...
Офіційний друкований орган - це офіційне друковане видання Національної комісії...
Офіційний запис судового засідання - це лише технічний запис, здійснений судом у...
Офіційний лікар ветеринарної медицини - це спеціаліст ветеринарної медицини, призначений...
Охорона атмосферного повітря - це система заходів, пов'язаних із збереженням,...
Охорона водних біоресурсів - це система правових, організаційних, економічних,...
Охорона державної таємниці - це комплекс організаційно-правових,...
Охорона дитинства - це система державних та громадських заходів,...
Охорона здоров'я - це забезпечується системною діяльністю державних...
Охорона праці - це истема правових, соціально-економічних,...
Охоронна зона теплових мереж - це землі вздовж теплових мереж для забезпечення...
Оцінка відповідності - це доказування, що встановлені вимоги до...
Оцінка потреб - це процес збору, узагальнення та аналізу...
Оцінка ризику - це науково обґрунтований процес, який складається...

А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Ю Я