Укр   Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати
Юридичний словник

А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Ю ЯВизначення юридичних термінів на літеру Т

Табір примусової праці для осіб єврейської національності - це місце ув'язнення осіб єврейської національності...
Таксі - це легковий автомобіль, обладнаний розпізнавальним...
Таксометр - це прилад, призначений для інформування пасажирів...
Тариф - це вартість транспортування облікової одиниці...
Тариф на теплову енергію - це грошовий вираз витрат на виробництво,...
Тварина - це особливий об'єкт цивільних прав. На них...
Тварини - це біологічні об'єкти, що відносяться до фауни:...
Тверді відходи - це залишки речовин, матеріалів, предметів,...
Твір архітектури - це твір у галузі мистецтва спорудження будівель і...
Твір вважається опублікованим (випущеним у світ) - це якщо він будь-яким способом повідомлений...
Твір образотворчого мистецтва - це скульптура, картина, малюнок, гравюра,...
Твір ужиткового мистецтва - це твір мистецтва, в тому числі твір художнього...
Творча діяльність - це індивідуальна чи колективна творчість,...
Творча спілка - це добровільне об'єднання професійних творчих...
Телебачення - це виробництво аудіовізуальних програм та передач...
Телекомунікації - це передавання, випромінювання та/або приймання...
Телекомунікаційна мережа - це комплекс технічних засобів телекомунікацій та...
Телекомунікаційна мережа доступу - це частина телекомунікаційної мережі між пунктом...
Телекомунікаційна мережа загального користування - це телекомунікаційна мережа, доступ до якої...
Телекомунікаційна послуга - це продукт діяльності оператора та/або провайдера...
Телемережі - це телекомунікаційні мережі загального...
Телерадіожурналіст - це штатний або позаштатний творчий працівник...
Телерадіоорганізація - це зареєстрована у встановленому законодавством...
Телерадіопрацівник - це штатний або позаштатний працівник...
Теплова енергія - це товарна продукція, що виробляється на об'єктах...
Теплогенеруюча організація - це суб'єкт господарської діяльності, який має у...
Теплогенеруюча установка - це комплекс взаємопов'язаного обладнання, що...
Теплоносій - це рідка або газоподібна речовина, що циркулює у...
Теплопостачальна організація - це суб'єкт господарської діяльності з постачання...
Теплосервісна організація - це суб'єкт господарської діяльності з технічного...
Теплотранспортуюча організація - це суб'єкт господарської діяльності, який здійснює...
Територіальна громада - це жителі, об'єднані постійним проживанням у межах...
Термін - це  певний момент у часі, з настанням якого...
Термінація трафіка - це встановлення, підтримка фізичного та/або...
Терористичний акт - це застосування зброї, вчинення вибуху, підпалу чи...
Технічна допомога - це проведення інструктажів, надання консультацій,...
Технічне регулювання - це правове регулювання відносин у сфері...
Технічний захист секретної інформації - це вид захисту, спрямований на забезпечення...
Технічний нагляд - це здійснення замовником контролю за дотриманням...
Технічний регламент - це нормативно-правовий акт, затверджений...
Технічні дані - це проекти, плани, креслення, схеми, діаграми,...
Технічні засоби - це спеціальні технічні засоби, призначені для...
Технічні засоби захисту - це технічні пристрої і технологічні розробки,...
Технічні засоби мовлення - це сукупність радіоелектронних засобів та...
Технічні засоби телекомунікацій - це обладнання, станційні та лінійні споруди,...
Техногенна безпека - це відсутність ризику виникнення аварій та/або...
Технології військового призначення - це спеціальна інформація в будь-якій формі ,...
Технологічний ароматизатор - це продукт, одержаний з дотриманням належної...
Технологічний норматив допустимого викиду забруднюючої речовини - це гранично допустимий викид забруднюючої речовини...
Технологічні нормативи використання питної води - це максимально допустимий обсяг технологічних...
Тимчасова адміністрація - це процедура, що застосовується Національним...
Тимчасова надбавка до діючих ставок ввізного мита - це надбавка до ввізного мита, яка запроваджується...
Тимчасова податкова різниця - це податкова різниця, яка виникає у звітному...
Тимчасове ввезення товарів - це ввезення товарів в Україну з іноземної держави...
Тимчасове вивезення товарів - це вивезення товарів з України до іноземної...
Тимчасове посвідчення громадянина України - це документ, який посвідчує особу і підтверджує її...
Тимчасовий адміністратор - це фізична або юридична особа, що призначається...
Тимчасовий захист - це форма захисту, що є винятковим практичним...
Тимчасовий притулок для дорослих - це установа соціального обслуговування, яка...
Тимчасовий притулок для неповнолітніх - це організація тимчасового проживання, виховання,...
Тип засобу вимірювальної техніки - це сукупність засобів вимірювальної техніки одного...
Товар - це будь-який предмет господарського обігу, в тому...
Товари - це матеріальні та нематеріальні активи, у тому...
Товари подвійного використання - це окремі види виробів, обладнання, матеріалів,...
Товариство - це організація, створена шляхом об'єднання осіб...
Товариство з додатковою відповідальністю - це товариство, засноване однією або кількома...
Товариство з обмеженою відповідальністю - це засноване одним або кількома особами...
Товарна група - це група однорідних товарів за гармонізованою...
Товарна інтервенція - це продаж сільськогосподарської продукції при...
Товарний кредит - це товари (роботи, послуги), що передаються...
Товарний склад - це організація, яка зберігає товар та надає...
Товаророзпорядчі цінні папери - це надають їхньому держателю право розпоряджатися...
Торги - це здійснення конкурентного відбору учасників з...
Торгівля - це будь-які операції, що здійснюються за...
Торгівля валютними цінностями - це операції, пов'язані з переходом права власності...
Торгівля іноземною валютою - це валютні операції, пов'язані з переходом права...
Торгівля людьми - це здійснення незаконної угоди, об'єктом якої є...
Торгівля у розстрочку - це господарська операція, яка передбачає продаж...
Торгова секція - це частина Аграрної біржі, де об'єктом біржової...
Торгова сесія - це період часу, який розпочинається від моменту...
Торговельна марка - це будь-яке позначення або будь-яка комбінація...
Торговельне приміщення - це майновий комплекс, який займає окрему споруду...
Торговець - це суб'єкт підприємницької діяльності, який,...
Торговий патент - це державне свідоцтво з обмеженим строком дії на...
Точка розподілу - це місце передачі послуги від однієї особи до...
Транзит - це перевезення товарів з однієї до іншої іноземної...
Транзит наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів через територію України - це переміщення наркотичних засобів, психотропних...
Транзит товарів - це переміщення товарів, вироблених за межами...
Транзит трафіка - це встановлення, підтримка телекомунікаційною...
Транзитний проїзд - це в'їзд іноземця або особи без громадянства в...
Транскордонне перевезення відходів - це транспортування відходів з території, або через...
Транскордонний вплив аварії - це шкода, заподіяна населенню та довкіллю однієї...
Трансляція - це початкова передача, яка здійснюється наземними...
Транспортна телекомунікаційна мережа - це мережа, що забезпечує передавання знаків,...
Транспортний засіб - це розуміти всі види автомобілів, трактори та інші...
Транспортний засіб загального призначення - це транспортний засіб, не обладнаний спеціальним...
Транспортний засіб спеціалізованого призначення - це транспортний засіб, який призначений для...
Транспортний засіб спеціального призначення - це транспортний засіб, призначений для виконання...
Транспортні засоби - це будь-які засоби авіаційного, водного,...
Транспортні засоби, що використовувалися - це транспортні засоби, на які уповноваженими...
Транспортно-експедиторські послуги - це послуги, пов'язані з підготовкою та...
Трансферти - це кошти, одержані від інших органів державної...
Трафік - це сукупність інформаційних сигналів, що...
Третейська палата України - це постійно діючий орган самоврядування...
Третейська угода - це угода сторін про передачу спору на вирішення...
Третейський розгляд - це процес вирішення спору і прийняття рішення...
Третейський суд - це недержавний незалежний орган, що утворюється за...
Третейський суддя - це фізична особа, призначена чи обрана сторонами у...
Треті особи - це юридичні та фізичні особи , які залучаються...
Третя група видатків - це видатки на функціонування бюджетних установ та...
Третя країна - це країна, яка не є країною походження іноземця...
Третя особа - це будь-яка особа, за винятком суб'єкта...
Третя черга спадкоємців за законом - це рідні дядько та тітка спадкодавця
Трудова реабілітація - це система заходів, розроблених з урахуванням...
Туризм - це тимчасовий виїзд особи з місця проживання в...
Турист - це особа, яка здійснює подорож по Україні або до...
Туристична послуга - це послуга з тимчасового розміщення туриста в...
Туристичний агент - це особа, яка згідно з умовами цивільно-правового...
Туристичний збір - це це місцевий збір, кошти від якого зараховуються...
Туристичний оператор - це особа, яка безпосередньо надає послугу з...
Туристичний продукт - це попередньо розроблений комплекс туристичних...
Тютюнові вироби - це сигарети з фільтром або без фільтру, цигарки,...
Тяжкий злочин - це злочин, за який передбачене покарання у виді...
Тяжкий психічний стан чи психічний розлад - це стан, що супроводжується затьмаренням...

А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Ю Я