Укр   Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати
Юридичний словник

А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Ю ЯВизначення юридичних термінів на літеру С

Садиба - це земельна ділянка разом з розташованими на ній...
Самозайнята особа - це платник податку, який є фізичною особою -...
Самозахист - це застосування особою засобів протидії, які не...
Самооподаткування - це форма залучення на добровільній основі за...
Саморегулівна організація - це неприбуткове об'єднання фінансових установ,...
Саморегулівна організація адміністраторів недержавних пенсійних фондів - це неприбуткова організація , що створюється з...
Саморегулівні організації у сфері архітектурної діяльності - це неприбуткові добровільні об'єднання фізичних та...
Самоуправство - це самовільне, всупереч встановленому законом...
Санація - це система заходів, що здійснюються під час...
Санітарний захід безпечності харчових продуктів - це застосування будь-яких законів, постанов, інших...
Санітарний інспектор - це посадова особа державної...
Свідоцтво про визнання відповідності - це документ, що засвідчує визнання іноземних...
Свідоцтво про належність до громадянства України - це документ, який підтверджує належність особи...
Своп - це цивільно-правова угода про здійснення обміну...
Секретний заповіт - це заповіт, який посвідчується нотаріусом без...
Сервісна книжка - це документ установленого зразка для обліку...
Середньомісячний сукупний доход сім'ї - це обчислений у середньому за місяць доход усіх...
Середньооблікова кількість працівників - це кількість працівників у юридичних осіб,...
Серйозний ризик - це будь-яка загроза суспільним інтересам, що...
Сертифікат - це бланк цінного паперу, який видається власнику...
Сертифікат відповідності - це документ, який підтверджує, що продукція,...
Сертифікат кінцевого споживача - це документ, яким кінцевий споживач визначає місце...
Сертифікат підтвердження доставки - це документ, виданий уповноваженим на це державним...
Сертифікат придатності для споживання людиною - це разовий документ суворої звітності, що...
Сертифікат фонду операцій з нерухомістю - це цінний папір, що засвідчує право його власника...
Сертифікат якості цінних паперів у документарній формі - це документ, який засвідчує ступінь технічного...
Сертифікація - це процедура, за допомогою якої визнаний в...
Сили цивільного захисту - це аварійно-рятувальні формування, спеціалізовані...
Система автономного теплопостачання - це внутрішньобудинкова система опалення, яка...
Система внутрішньофірмового експортного контролю - це комплекс заходів організаційного, правового,...
Система депозитарного обліку цінних паперів - це сукупність записів про цінні папери , їх...
Система децентралізованого теплопостачання - це сукупність джерел теплової енергії потужністю...
Система екологічного управління - це сукупність організаційної структури, діяльності...
Система колективного прийому - це комплекс обладнання, який забезпечує в межах...
Система оповіщення - це комплекс організаційно-технічних заходів,...
Система питного водопостачання - це сукупність технічних засобів, включаючи мережі,...
Система помірно-централізованого теплопостачання - це сукупність джерел теплової енергії потужністю...
Система реєстру власників іменних цінних паперів - це сукупність даних, що забезпечує ідентифікацію...
Система управління якістю - це сукупність органів і об'єктів управління,...
Система централізованого теплопостачання - це сукупність джерел теплової енергії,...
Система якості - це сукупність взаємопов'язаних та взаємодіючих...
Системний аграрний ризик - це ризик масового невиконання умов біржових...
Системоутворюючий банк - це банк, зобов'язання якого становлять не менше 10...
Сільський район - це район, в якому частка зайнятих у сільському...
Сільськогосподарська кооперація - це система сільськогосподарських кооперативів,...
Сільськогосподарська продукція - це сільськогосподарські харчові продукти...
Сільськогосподарська продукція (сільськогосподарські товари) - це продукція/товари, що підпадають під визначення...
Сільськогосподарське підприємство - це підприємство, основною діяльністю якого є...
Сільськогосподарський виробничий кооператив - це юридична особа, утворена шляхом об'єднання...
Сільськогосподарський кооператив - це юридична особа, утворена фізичними та/або...
Сільськогосподарський обслуговуючий кооператив - це кооператив, створений для надання послуг...
Сільськогосподарський товаровиробник - це юридична особа незалежно від...
Сільськогосподарські тварини - це тварини, що утримуються та розводяться людиною...
Сільськогосподарські угіддя - це рілля, багаторічні насадження, сіножаті,...
Сім'я - це це особи, які спільно проживають, пов'язані...
Сім'я з дітьми - це поєднане родинними зв'язками та зобов'язаннями...
Сітка мовлення - це документ, що містить перелік, послідовність,...
Скарб - це закопані у землі чи приховані іншим способом...
Скарга - це звернення з вимогою про поновлення прав і...
Скидний енергетичний потенціал технологічних процесів - це вторинні енергетичні ресурси, які можуть бути...
Склад ради - це кількість депутатів, обраних до відповідної...
Склад спадщини  - це усі права та обов'язки, що належали...
Склад третейського суду - це персональний склад третейського суду, що...
Складні життєві обставини - це обставини, спричинені інвалідністю, віком,...
Складова частина речі - це все те, що не може бути відокремлене від речі...
Службова недбалість - це невиконання або неналежне виконання службовою...
Службове підроблення - це внесення службовою особою до офіційних...
Службовий твір - це твір, створений автором у порядку виконання...
Смуга відведення - це земельні ділянки, що надаються в установленому...
Смуга відведення залізниць - це землі, надані під залізничне полотно та його...
Смуга радіочастот - це частина радіочастотного спектра, визначена...
Смуга руху - це смуга проїзної частини, позначена або не...
Собівартість реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг - це витрати, що прямо пов'язані з виробництвом...
Солідарний обов'язок або солідарна вимога - це виникає у випадках, встановлених договором або...
Сортування відходів - це механічний розподіл відходів за їх...
Соціальна група - це група осіб, об'єднаних за спільною соціальною,...
Соціальна допомога - це система заходів, спрямованих на повернення...
Соціальна профілактика - це вид соціальної роботи, спрямованої на...
Соціальна реабілітація - це система заходів, спрямованих на створення і...
Соціальна реклама - це інформація будь-якого виду, розповсюджена в...
Соціальна робота з сім'ями, дітьми та молоддю - це діяльність уповноважених органів, підприємств,...
Соціальна справедливість - це установлення податків та зборів відповідно до...
Соціальне житло - це житло всіх форм власності із житлового фонду...
Соціальне замовлення - це засіб регулювання діяльності у сфері надання...
Соціальне інспектування - це система заходів, спрямованих на виявлення,...
Соціальне обслуговування - це система соціальних заходів, яка передбачає...
Соціальне обслуговування сімей, дітей та молоді - це система соціальних заходів, спрямованих на...
Соціальне телерадіомовлення - це передачі чи програми освітнього, навчального та...
Соціальний гуртожиток - це соціальне житло, яке надається громадянам...
Соціальний квартирний облік - це облік громадян України, які користуються правом...
Соціальний працівник - це професійно підготовлений фахівець, що має...
Соціальний робітник - це особа, яка надає соціальні послуги та має...
Соціальний супровід - це вид соціальної роботи, спрямованої на...
Соціальні служби - це підприємства, установи та організації незалежно...
Спадковий договор - це одна сторона (набувач) зобов'язується...
Спадкоємці за заповітом і за законом - це фізичні особи, які є живими на час відкриття...
Спадкування - це перехід прав та обов'язків (спадщини) від...
Спеціалізація на виробництві (вирощуванні) та переробці продукції рослинництва на закритому ґрунті - це перевищення частки доходу, отриманого від...
Спеціалізована аварійно-рятувальна служба - це професійна аварійно-рятувальна служба, яка має...
Спеціалізована служба цивільного захисту - це підприємства, установи, організації, об’єднані...
Спеціалізований будинок для бідних та безпритульних - це установа соціального обслуговування, яка...
Спеціалізований будинок для ветеранів війни та праці, громадян похилого віку та інвалідів - це установа соціального обслуговування, яка крім...
Спеціалізований засіб масової інформації - це періодичне друковане видання, радіо-, теле-,...
Спеціалізовані металургійні переробні підприємства - це підприємства, які відповідають вимогам, що...
Спеціалізовані підприємства - це такі, які здійснюють операції з металобрухтом,...
Спеціаліст - це особа, яка володіє спеціальними знаннями та...
Спеціальна економічна зона - це територія, в межах якої відповідним законом...
Спеціальна експертиза щодо наявності умов для провадження діяльності, пов'язаної з державною таємницею - це експертиза, що проводиться з метою визначення в...
Спеціальне робоче місце інваліда - це окреме робоче місце або ділянка виробничої...
Спеціальне товарне рибне господарство - це діяльність, яка включає комплекс заходів,...
Спеціальний платіжний засіб - це платіжний інструмент, що виконує функцію засобу...
Спеціальний податковий режим - це система заходів, що визначає особливий порядок...
Спеціальний суб'єкт злочину - це фізична осудна особа, що вчинила у віці, з...
Спеціальні виставкові заходи - це заходи, які здійснюються з метою просування...
Спеціальні права запозичення - це міжнародний резервний актив, створений МВФ з...
Спеціально виготовлене сховище (тайник) - це сховище, виготовлене з метою незаконного...
Спеціально визначене місце - це територія чи приміщення, відведене для реклами,...
Спеціально відведені автостоянки - це площа території (землі), що належить на правах...
Спеціально відведені місця чи об'єкти - це місця чи об'єкти , на використання яких...
Спеціально уповноважений орган виконавчої влади у сфері охорони здоров'я - це спеціально уповноважений орган виконавчої влади...
Спеціально уповноважений орган з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності - це центральний орган виконавчої влади, що...
Спирт етиловий - це всі види спирту етилового, біоетанол, які...
Списання договірне - це списання банком з рахунка клієнта коштів без...
Списання примусове - це списання коштів, що здійснюється стягувачем без...
Співучасники злочину - це виконавцем, організатор, підбурювач та пособник
Співучасть у злочині - це умисна спільна участь декількох суб'єктів...
Спільна власність (спільне майно) - це Майно, що є у власності двох або більше осіб...
Спільна підприємницька діяльність - це діяльність, що базується на співробітництві між...
Спільна часткова власність - це Власність двох чи більше осіб із визначенням...
Спільна часткова власність учасників - це Внесене учасниками майно, яким вони володіли на...
Спільне майно - це Внесене учасниками майно, яким вони володіли на...
Спільні підприємства - це підприємства, які базуються на спільному...
Споживач - це фізична чи юридична особа, яка отримує або має...
Споживач питної води - це юридична або фізична особа, яка використовує...
Споживач телекомунікаційних послуг - це юридична або фізична особа, яка потребує,...
Споживач теплової енергії - це фізична або юридична особа, яка використовує...
Споживач товарів, що виробляються суб'єктами природних монополій - це фізична або юридична особа, яка придбаває...
Споживачі - це населення, бюджетні установи, підприємства...
Споживачі енергії - це суб'єкти господарської діяльності та фізичні...
Споживачі природного газу - це фізичні особи , фізичні особи - підприємці та...
Споживачі реклами - це невизначене коло осіб, на яких спрямовується...
Споживна річ - це річ, яка внаслідок одноразового її використання...
Споживчий кооператив - це кооператив, який утворюється шляхом об'єднання...
Споживчий кредит - це кошти, що надаються кредитодавцем споживачеві...
Спонсорство - це добровільна матеріальна, фінансова,...
Споріднена особа - це юридична особа, яка має спільних з банком...
Спорт - це діяльність суб'єктів сфери фізичної культури і...
Спорт інвалідів - це напрям спорту, пов'язаний з організацією та...
Спортивна діяльність - це заходи, що здійснюються суб'єктами сфери...
Спортивна споруда - це нерухоме майно, призначене для занять фізичною...
Спортивне змагання - це захід, що проводиться організатором спортивних...
Спортивне рибальство - це вид любительського рибальства, що здійснюється...
Спортивні заходи - це спортивні змагання та/або навчально-тренувальні...
Спортсмен - це фізична особа, яка систематично займається...
Спортсмен-аматор - це особа, чия спортивна діяльність не спрямована...
Споруди - це земельні поліпшення, що не належать до будівель...
Споруди дорожнього водовідводу - це споруди, призначені для відводу поверхневих та...
Споруди електрозв'язку - це будівлі, вежі, антени, що використовуються для...
Спосіб здійснення державного нагляду - це процедура здійснення державного нагляду ,...
Справа адміністративної юрисдикції (адміністративна справа) - це переданий на вирішення адміністративного суду...
Сприяння вчиненню терористичного акту - це Вербування, озброєння, навчання особи з метою...
Стабільність  - це зміни до будь-яких елементів податків та зборів...
Ставка податку - це законодавчо визначений річний розмір плати за...
Ставки рефінансування Національного банку України - це виражена у відсотках плата за кредити, що...
Стале землекористування - це форма та відповідні до неї методи використання...
Сталість телекомунікаційної мережі - це властивості телекомунікаційної мережі зберігати...
Стандарт - це документ, затверджений центральним органом...
Стандарт вищої освіти - це сукупність норм, які визначають зміст вищої...
Стандартний аграрний ризик - це ризик, що не є системним та забезпечується...
Стартові жилі будинки - це будинки, побудовані в першочерговому порядку...
Статус біженця - це визнання спеціально уповноваженим центральним...
Статус дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування - це визначене відповідно до законодавства становище...
Статутний капіта - це капітал товариства, що утворюється з суми...
Статутний капітал - це капітал товариства, що утворюється з суми...
Статутний капітал акціонерного товариства - це вартості вкладів акціонерів, внесених внаслідок...
Статутний капітал товариства з обмеженою відповідальністю - це вклади його учасників
Стаціонарне джерело забруднення - це підприємство, цех, агрегат, установка або інший...
Створення злочинної організації - це Створення злочинної організації з метою...
Стимулювання розвитку регіонів - це комплекс правових, організаційних, наукових,...
Стихійне лихо - це природне явище, що діє з великою руйнівною...
Сторони в адміністративному процесі - це позивач та відповідач. 
Сторони в договорі комерційної концесії - це фізична та юридична особи, які є суб'єктами...
Сторони третейського розгляду - це позивач та відповідач. Позивачами є фізичні та...
Сторони у виконавчому провадженні - це стягувач і боржник
Сторони у справі про банкрутство - це кредитори , боржник
Стоянка таксі - це місце для зупинки таксі та посадки пасажирів,...
Стратегічне планування - це функція державного управління, що визначає...
Стратегічний оборонний бюлетень - це концептуальний довгостроковий програмний...
Стратегія воєнної безпеки - це складова частина Стратегії національної безпеки...
Стратегія національної безпеки України - це узгоджена за метою, завданнями, умовами і...
Страхова виплата - це грошова сума, яка виплачується страховиком...
Страхова сума - це грошова сума, в межах якої страховик відповідно...
Страховий випадок - це подія, передбачена договором страхування або...
Страховий платіж - це плата за страхування, яку страхувальник...
Страховий ризик - це певна подія, на випадок якої проводиться...
Страховий тариф - це ставка страхового внеску з одиниці страхової...
Страховик - це юридична особа, яка спеціально створена для...
Страховики - це фінансові установи, які створені у формі...
Страхові агенти - це фізичні особи або юридичні особи, які діють від...
Страхові брокери - це юридичні особи або фізичні особи, які...
Страхові кошти - це кошти, які формуються за рахунок сплати єдиного...
Страхувальники - це юридичні особи та дієздатні фізичні особи, які...
Страхування - це це вид цивільно-правових відносин щодо захисту...
Страхування життя - це вид особистого страхування, який передбачає...
Строк - це певний період у часі, зі спливом якого...
Строк дії пропозиції конкурсних торгів або цінової пропозиції - це встановлений замовником у документації...
Строк договору - це час, протягом якого сторони можуть здійснити...
Строк обігу облігацій - це строк, що починається з дня, наступного за днем...
Строк перебування на території України - це визначений законодавством України, міжнародними...
Строк придатності - це строк, визначений нормативно-правовими актами,...
Строк придатності товару - це період часу, який обчислюється з дня його...
Строк служби - це календарний строк використання продукції за...
Строк сплати податку та збору - це період, що розпочинається з моменту виникнення...
Структура власності - це система взаємовідносин юридичних та фізичних...
Студія-виробник - це суб'єкт господарювання, який займається...
Ступінь ризику - це рівень небезпеки суспільним інтересам, що...
Ступінь секретності - це категорія, яка характеризує важливість...
Ступінь споріднення - це число народжень, що віддаляють родича від...
Стягувач - це фізична або юридична особа, на користь чи в...
Суб'єкт банкрутства - це боржник, неспроможність якого виконати свої...
Суб'єкт владних повноважень - це орган державної влади, орган місцевого...
Суб'єкт господарювання - це зареєстрована в установленому законодавством...
Суб'єкт здійснення міжнародних передач товарів - це зареєстрований спеціально уповноваженим органом...
Суб'єкт злочину - це фізична осудна особа, яка вчинила злочин у...
Суб'єкт інформаційної діяльності - це юридичні особи, які здійснюють господарську...
Суб'єкт оскарження в органі оскарження - це фізична чи юридична особа, яка звернулася до...
Суб'єкт персональних даних - це фізична особа, стосовно якої відповідно до...
Суб'єкт природної монополії - це суб'єкт господарювання будь-якої форми...
Суб'єкт рибного господарства - це юридична чи фізична особа, яка провадить...
Суб'єктами права приватної власності - це фізичні та юридичні особи
Суб'єкти архітектурної діяльності - це архітектори, інші особи, які беруть участь у...
Суб'єкти відносин у сфері теплопостачання - це фізичні та юридичні особи незалежно від...
Суб'єкти господарювання - це юридичні та фізичні особи, які уклали з...
Суб'єкти електроенергетики - це суб'єкти підприємницької діяльності незалежно...
Суб'єкти загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням - це застрахована особа або інша особа у випадках,...
Суб'єкти права власності - це Український народ та інші учасники цивільних...
Суб'єкти права власності на землю (земельну ділянку) - це фізичні особи, юридичні особи, держава,...
Суб'єкти права інтелектуальної власності - це творець (творці) об'єкта права інтелектуальної...
Суб'єкти ринку телекомунікацій - це оператори, провайдери телекомунікацій,...
Суб'єкти сфери фізичної культури і спорту - це фізичні або юридичні особи, які здійснюють свою...
Суб'єкти, що надають соціальні послуги - це підприємства, установи, організації та заклади...
Субвенції - це міжбюджетні трансферти для використання на...
Субліцензійний договір - це ліцензіат надає іншій особі (субліцензіату)...
Субординований борг - це звичайні незабезпечені боргові капітальні...
Суборенда каналу мовлення - це юридично оформлена або прихована поступка...
Суд - це суддя адміністративного суду, який розглядає і...
Судно каботажного плавання - це судно, яке без заходу до портів інших держав...
Судова експертиза - це це дослідження експертом на основі спеціальних...
Судовий збір - це збір, що справляється на всій території України...
Судові дебати - це промови осіб, які беруть участь у справі. У цих...
Сукупність злочинів - це вчинення особою двох або більше злочинів,...
Сума переказу - це кошти, відповідна сума яких внаслідок переказу...
Сума податку - це обчислюється шляхом множення бази оподаткування...
Сума податку, що підлягає сплаті (перерахуванню) до Державного бюджету України - це різниця між сумою податкового зобов'язання...
Суміжний ринок - це товарний ринок, що не перебуває у стані...
Супервізія - це вид діяльності центрів соціальних служб для...
Супутні послуги - це послуги, вартість яких включається відповідно...
Супутні туристичні послуги та товари - це послуги та товари, призначені для задоволення...
Суспільна мораль - це система етичних норм, правил поведінки, що...
Суспільна потреба - це потреба територіальної громади у забезпеченні...
Суспільне надбання - це твори і об'єкти суміжних прав, строк дії...
Суспільне телебачення і радіомовлення України - це організаційно-правова форма некомерційного...
Суспільні інтереси - це безпека життя та здоров'я людей, безпечні умови...
Сфера теплопостачання - це сфера діяльності з виробництва,...
Схвалений правочин - це якщо особи (батьки (усиновлювачи) або один з...
Сюрвейєр - це фізича або юридична особа, яка здійснює...

А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Ю Я