Укр Рус

Про загальнообов язкове державне пенсійне страхування


Скачать бесплатно Закон України Про загальнообов язкове державне пенсійне страхування від 09.07.2003 № 1058-IV

Закон України Про загальнообов язкове державне пенсійне страхування від 09.07.2003 № 1058-IV ЗмістРозділ I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів

Статтю 1 доповнено новим абзацом згідно із Законом N 3668-VI від 08.07.2011

Статтю 1 доповнено новим абзацом згідно із Законом N 3668-VI від 08.07.2011

Статтю 1 доповнено новим абзацом згідно із Законом N 3668-VI від 08.07.2011

Статтю 1 доповнено новим абзацом згідно із Законом N 3668-VI від 08.07.2011

Стаття 2. Структура системи пенсійного забезпечення в Україні Стаття 3. Суб'єкти системи пенсійного забезпечення в Україні Стаття 4. Законодавство про пенсійне забезпечення в Україні Стаття 5. Сфера дії Закону Стаття 6. Соціальні виплати непрацездатним громадянам Стаття 7. Принципи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування Стаття 8. Право громадян України на отримання пенсійних виплат та соціальних послуг Стаття 9. Види пенсійних виплат і соціальних послуг Стаття 10. Право вибору пенсійних виплат Стаття 11. Особи, які підлягають загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню

Статтю 11 доповнено пунктом 17 згідно із Законом N 857-V від 03.04.2007

Статтю 11 доповнено пунктом 18 згідно із Законом N 107-VI від 28.12.2007 - зміну визнано неконституційною згідно з Рішенням Конституційного Суду N 10-рп/2008 від 22.05.2008; в редакції Закону N 309-VI від 03.06.2008

Статтю 11 доповнено пунктом 19 згідно із Законом N 2911-VI від 11.01.2011

Стаття 12. Добровільна участь у системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування Стаття 13. Припинення участі в системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування Стаття 14. Страхувальники Стаття 15. Платники страхових внесків Стаття 16. Права та обов'язки застрахованої особи

Статтю 17 виключено на підставі Закону N 2464-VI від 08.07.2010

Статтю 18 виключено на підставі Закону N 2464-VI від 08.07.2010

Статтю 19 виключено на підставі Закону N 2464-VI від 08.07.2010

Стаття 20. Обчислення та сплата страхових внесків Стаття 21. Персоніфікований облік у системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування Стаття 22. Інформація у сфері загальнообов'язкового державного пенсійного страхування Стаття 23. Розгляд спорів

Розділ II СТРАХОВИЙ СТАЖ У СОЛІДАРНІЙ СИСТЕМІ

Стаття 24. Періоди, з яких складається страховий стаж Стаття 25. Коефіцієнт страхового стажу

Розділ III ПЕНСІЇ ЗА ВІКОМ У СОЛІДАРНІЙ СИСТЕМІ

Стаття 26. Умови призначення пенсії за віком Стаття 27. Розмір пенсії за віком Стаття 28. Мінімальний розмір пенсії за віком Стаття 29. Підвищення розміру пенсії за віком у разі відстрочки часу її призначення

Статтю 29 доповнено частиною третьою згідно із Законом N 3668-VI від 08.07.2011

Розділ IV ПЕНСІЇ ПО ІНВАЛІДНОСТІ В СОЛІДАРНІЙ СИСТЕМІ

Стаття 30. Умови призначення пенсії по інвалідності Стаття 31. Групи інвалідності Стаття 32. Страховий стаж, необхідний для призначення пенсії по інвалідності Стаття 33. Розмір пенсії по інвалідності

Статтю 33 доповнено частиною другою згідно із Законом N 2153-IV від 04.11.2004; в редакції Закону N 3668-VI від 08.07.2011

Стаття 34. Період, на який призначається пенсія по інвалідності Стаття 35. Строк виплати пенсії по інвалідності в разі зміни групи інвалідності або відновлення працездатності

Розділ V ПЕНСІЯ У ЗВ'ЯЗКУ З ВТРАТОЮ ГОДУВАЛЬНИКА В СОЛІДАРНІЙ СИСТЕМІ

Стаття 36. Умови призначення пенсії у зв'язку з втратою годувальника Стаття 37. Розмір пенсії у зв'язку з втратою годувальника Стаття 38. Період, на який призначається пенсія у зв'язку з втратою годувальника. Зміна розміру пенсії Стаття 39. Призначення однієї пенсії у зв'язку з втратою годувальника на всіх членів сім'ї. Виділення частки пенсії

Розділ VI ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ (ДОХОДУ) ДЛЯ ОБЧИСЛЕННЯ ПЕНСІЇ У СОЛІДАРНІЙ СИСТЕМІ. ПРИЗНАЧЕННЯ, ПЕРЕРАХУНОК ТА ВИПЛАТА ПЕНСІЇ

Стаття 40. Порядок визначення заробітної плати (доходу) для обчислення пенсії Стаття 41. Виплати (доходи), що враховуються в заробітну плату (дохід) застрахованої особи для обчислення пенсії Стаття 42. Індексація та перерахунок пенсій у зв'язку із збільшенням середньої заробітної плати працівників, зайнятих у галузях економіки України, прожиткового мінімуму та страхового стажу

Статтю 42 доповнено частиною згідно із Законом N 2291-IV від 23.12.2004; в редакції Закону N 3668-VI від 08.07.2011

Стаття 43. Перерахунок пенсій, призначених до набрання чинності цим Законом Стаття 44. Порядок звернення за призначенням (перерахунком) пенсії Стаття 45. Строки призначення (перерахунку) та виплати пенсії Стаття 46. Виплата пенсії за минулий час Стаття 47. Виплата пенсії

Статтю 47 доповнено частиною четвертою згідно із Законом N 436-V від 12.12.2006

Стаття 48. Виплата пенсії особам, які перебувають на повному державному утриманні Стаття 49. Припинення та поновлення виплати пенсії Стаття 50. Утримання надміру виплачених сум пенсій. Відрахування з пенсій Стаття 51. Виплата пенсії у разі виїзду за кордон Стаття 52. Виплата недоотриманої пенсії у зв'язку зі смертю пенсіонера Стаття 53. Розмір допомоги на поховання пенсіонера

Розділ VII ПЕНСІЙНІ ВИПЛАТИ ЗА РАХУНОК КОШТІВ НАКОПИЧУВАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ПЕНСІЙНОГО СТРАХУВАННЯ { Назва розділу VII в редакції Закону N 3668-VI ( ) від 08.07.2011 }

Стаття 54. Види пенсійних виплат за рахунок коштів накопичувальної системи пенсійного страхування Стаття 55. Порядок укладення та оплати договору страхування довічної пенсії Стаття 56. Умови та порядок отримання одноразової виплати Стаття 57. Види довічних пенсій

Розділ VIII ОРГАНІЗАЦІЯ І ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ УПРАВЛІННЯ В СОЛІДАРНІЙ СИСТЕМІ

Стаття 58. Пенсійний фонд Стаття 59. Органи управління Пенсійного фонду Стаття 60. Правління Пенсійного фонду Стаття 61. Повноваження правління Пенсійного фонду Стаття 62. Голова правління Пенсійного фонду та його заступники Стаття 63. Виконавча дирекція Пенсійного фонду та її територіальні органи

Статтю 63 доповнено частиною шостою згідно із Законом N 2388-VI від 01.07.2010

Стаття 64. Права та обов'язки виконавчої дирекції Пенсійного фонду та її територіальних органів

Статтю 64 доповнено частиною четвертою згідно із Законом N 3668-VI від 08.07.2011

Стаття 65. Наглядова рада Пенсійного фонду Стаття 66. Голова Наглядової ради та його заступники Стаття 67. Засідання Наглядової ради Стаття 68. Повноваження Наглядової ради Стаття 69. Вимоги до членів правління Пенсійного фонду та Наглядової ради Стаття 70. Вимоги до посадових осіб виконавчої дирекції Пенсійного фонду

Розділ IX КОШТИ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ

Стаття 71. Бюджет Пенсійного фонду

Статтю 71 доповнено частиною п'ятою згідно із Законом N 996-V від 27.04.2007

Стаття 72. Джерела формування коштів Пенсійного фонду Стаття 73. Використання коштів Пенсійного фонду Стаття 74. Резерв коштів Пенсійного фонду Стаття 75. Резерв коштів для покриття дефіциту бюджету Пенсійного фонду в майбутніх періодах Стаття 76. Облік коштів Пенсійного фонду Стаття 77. Актуарні розрахунки. Актуарії

Розділ X СУБ'ЄКТИ НАКОПИЧУВАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ПЕНСІЙНОГО СТРАХУВАННЯ

Стаття 78. Накопичувальний фонд

Статтю 78 доповнено частиною сьомою згідно із Законом N 3668-VI від 08.07.2011

Стаття 79. Джерела формування накопичувальної системи пенсійного страхування та використання її коштів Стаття 80. Пенсійні активи накопичувальної системи пенсійного страхування Стаття 81. Рада Накопичувального фонду Стаття 82. Повноваження Ради Накопичувального фонду

Статтю 82 доповнено частиною четвертою згідно із Законом N 3668-VI від 08.07.2011

Стаття 83. Засідання Ради Накопичувального фонду Стаття 84. Радник з інвестиційних питань Стаття 85. Компанії з управління активами Стаття 86. Повноваження компанії з управління активами Стаття 87. Припинення повноважень компанії з управління активами Стаття 88. Обмеження інвестиційної діяльності з пенсійними активами Стаття 89. Вимоги до основних напрямів інвестиційної політики та нормативів інвестування пенсійних активів накопичувальної системи пенсійного страхування Стаття 90. Порядок проведення конкурсу для обрання компаній з управління активами, радника з інвестиційних питань, зберігача та аудитора Накопичувального фонду Стаття 91. Технічне завдання конкурсу Стаття 92. Тендерна документація Стаття 93. Проведення конкурсу

Статтю 93 доповнено частиною дев'ятою згідно із Законом N 3668-VI від 08.07.2011

Стаття 94. Визначення переможця конкурсу Стаття 95. Вимоги до договорів Стаття 96. Порядок оприлюднення інформації про стан пенсійних активів накопичувальної системи пенсійного страхування Стаття 97. Інформація про Накопичувальний фонд та накопичувальну систему пенсійного страхування, яка підлягає щорічному офіційному оприлюдненню

Статтю 97 доповнено частиною другою згідно із Законом N 3668-VI від 08.07.2011

Стаття 98. Надання застрахованим особам інформації про пенсійні активи

Розділ XI ЗБЕРІГАННЯ ПЕНСІЙНИХ АКТИВІВ НАКОПИЧУВАЛЬНОГО ФОНДУ

Стаття 99. Зберігач

Статтю 99 доповнено частиною сьомою згідно із Законом N 3668-VI від 08.07.2011

Статтю 99 доповнено частиною восьмою згідно із Законом N 3668-VI від 08.07.2011

Статтю 99 доповнено частиною дев'ятою згідно із Законом N 3668-VI від 08.07.2011

Статтю 99 доповнено частиною десятою згідно із Законом N 3668-VI від 08.07.2011

Стаття 100. Зберігання пенсійних активів у цінних паперах Стаття 101. Винагорода зберігача Стаття 102. Відповідальність зберігача

Розділ XII ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА НАГЛЯД У СФЕРІ ЗАГАЛЬНООБОВ'ЯЗКОВОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕНСІЙНОГО СТРАХУВАННЯ

Стаття 103. Органи державного регулювання та нагляду

Статтю 103 доповнено частиною восьмою згідно із Законом N 3668-VI від 08.07.2011

Стаття 104. Основні завдання національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, щодо нагляду в накопичувальній системі пенсійного страхування

Статтю 104 доповнено пунктом 8-1 згідно із Законом N 3668-VI від 08.07.2011

Розділ XIII ПОРЯДОК ОСКАРЖЕННЯ ДІЙ СТРАХУВАЛЬНИКІВ
ТА ВИКОНАВЧИХ ОРГАНІВ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ

Стаття 105. Порядок оскарження дій страхувальників, виконавчих органів Пенсійного фонду

Розділ XIV ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ЗАГАЛЬНООБОВ'ЯЗКОВОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕНСІЙНОГО СТРАХУВАННЯ

Стаття 106. Відповідальність страхувальників, банків, організацій, що здійснюють виплату і доставку пенсій, та їх посадових осіб Стаття 107. Відповідальність Пенсійного фонду, його органів та посадових осіб за порушення у сфері загальнообов'язкового державного пенсійного страхування

Статтю 107 доповнено новою частиною згідно із Законом N 3668-VI від 08.07.2011

Стаття 108. Відповідальність компанії з управління активами Стаття 109. Відповідальність радника з інвестиційних питань Стаття 110. Відповідальність організації, що здійснює виплату і доставку пенсій Стаття 111. Відповідальність страхової організації Стаття 112. Відповідальність аудитора Стаття 113. Гарантії прав і законних інтересів застрахованих осіб Прикінцеві положення

Інші нормативні акти

Про особливості утворення публічного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування Про оцінку земель Про рекламу Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист Про дипломатичну службу